Miesięczne archiwum: lipiec 2014

Sejmik Sprawozdawczy Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

walne zebranie27 lipca na naszej bazie odbył się Sejmik Sprawozdawczy Jacht Klubu „Opty” Ustka, Jedną z ważniejszych decyzji, podjętych w formie uchwały sejmiku była zmiana nazwy klubu na Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka.
Zmiana nazwy związana jest z faktem utworzenia w klubie sekcji ratownictwa wodnego i rozwojem klubu. Powstała również sekcja żeglarstwa morskiego.

Uchwała nr 7/2014 Zarządu JK Opty Ustka

logo_JK_UstkaW dziale Dokumenty zamieszczona została Uchwała nr 7/2014 Zarządu Jacht Klubu Opty Ustka dotycząca zasad finansowania wyjazdów na regaty żeglarskie.

 

Zawiadomienie o Sejmiku Sprawozdawczym Jacht Klubu „Opty” Ustka

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca 2014r. o godz. 16.00 na bazie Klubu, odbędzie się Sejmik sprawozdawczo Jacht Klubu „Opty”, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 16.15.

Porządek obrad Sejmiku sprawozdawczo-wyborczego:

1. Powitanie i otwarcie obrad.

2. Wybór Sekretarza i Protokolanta.

3. Wybór Przewodniczącego Sejmiku.

4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków (po 3 osoby).

6. Sprawozdanie Komandora JK”Opty” z działalności za rok 2013.

7. Sprawozdanie finansowe Zarządu JK Opty za rok 2013.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej JK Opty za rok 2013.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Zmiany statutu: projekt na stronie Jacht Klubu Opty

11. Dyskusja nad wnioskami.

12. Przyjęcie Uchwał Sejmiku.

13. Wolne wnioski, sprawy wniesione.

14. Zamknięcie obrad przez Komandora JK Opty.

Z żeglarskim pozdrowieniem

KOMANDOR

JK „Opty“

/-/ Leszek Kasperowicz

 

Żeglować każdy może – zajęcia żeglarskie dla najmłodszych na bazie JK Opty Ustka

zdjęcieJuż po raz piąty Jacht Klub OPTY w Ustce jest organizatorem zajęć żeglarskich dla najmłodszych pod nazwą „Żeglować każdy może”. Sponsorem projektu jest Grupa ENERGA. Zajęcia wspiera również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce.

Przez cały lipiec i sierpień na bazie JK „Opty” (ul. Westerplatte 19b) prowadzone będą zajęcia praktyczne i teoretyczne z podstaw żeglarstwa. Udział w nich jest bezpłatny. Szkolenia odbywać się będą pod fachowym okiem naszych trenerów.

Na spotkania zapraszamy w: środy, soboty i niedziele od godziny 1o:00 do 16:00 

Zajęcia sekcji ratownictwa wodnego na bazie JK Opty Ustka

ratownicza_14Na bazie JK Opty ruszyły zajęcia sekcji ratownictwa wodnego. Dzieci i młodzież przygotowywana jest w zakresie przestrzegania bezpiecznego zachowania w wodzie. Jak również kształcenie przyszłych ratowników.