Miesięczne archiwum: marzec 2015

Zajęcia z teorii dla podstawowej grupy żeglarskiej

11029526_794546897282036_6074333297675080558_oW najbliższą sobotę 28.03.2015 o godzinie 10:00, w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce przy ulicy Marynarki Polskiej 71, odbędą się zajęcia z teorii żeglowania dla podstawowej grupy żeglarskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Burmistrz Ustki uhonorował sportowców z CSW OPTY Ustka

20150326-_BD30296Na Sesji Rady Miasta w dniu 26 marca 2015r. Burmistrz Miasta wręczył nagrody oraz wyróżnienia dla młodych sportowców z Ustki. Czytaj dalej

ZOSTAŃ ŻEGLARZEM – Nabór do szkółki żeglarskiej CSW Opty Ustka

plakat nabor optyChcesz aktywnie wypoczywać? Lubisz wodę i świeże powietrze? Mamy dla Ciebie świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu.
Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat do udziału w szkółce żeglarskiej.

Nauczymy Cię żeglowania na łódce żaglowej klasy Optimist. Pokażemy, jak bezpiecznie zachowywać się w wodzie i nad morzem. Nauczymy Cię wiązać węzły i kierować motorówką. Poznasz ciekawych ludzi związanych z morzem, rybołówstwem i żeglarstwem.

Spotkanie organizacyjne chętnych dzieci i rodziców odbędzie się 21 marca, o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Marynarki Polskiej 71 w Ustce.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 507 184 745.

Badania lekarskie dla zawodników CSW Opty Ustka

Badania lekarskie zawodników CSW Opty odbędą się w sobotę, 14.03.2015 w hali Jantara Ustka (hala sportowa za Gimnazjum w Ustce przy ulicy Dąbrowszczaków)  o godz. 17:00.
Przypominamy, że aby uzyskać zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa(sportowego i jachtingu), ratownictwa wodnego trzeba przynieść komplet badań (mocz, morfologię, OB i glukozę ważne 12 miesięcy). Badania dla potrzeb sportu trzeba aktualizować co 6 miesięcy.

Rusza szkolenie na patent żeglarza jachtowego

11029526_794546897282036_6074333297675080558_o14 marca o godzinie 11 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej w Ustce przy ulicy Marynarki Polskiej 71 rozpocznie się szkolenie teoretyczne na patent żeglarza jachtowego. Czytaj dalej

Oświadczenie Zarządu Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

logo_cswW związku z pojawiającymi się na forach internetowych nieprawdziwymi i krzywdzącymi informacjami dotyczącącymi naszej działalności, pragnąc wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec pomówień i anonimowego szkalowania dobrego imienia Opty, oświadczamy co następuje:

– nasz Klub funkcjonuje w kilku wymiarach: sekcja żeglarska regatowa, sekcja żeglarska podstawowa, sekcja ratownictwa wodnego, sekcja motorowodna. Nie każde dziecko może osiągać wysokie wyniki sportowe, ale każde powinno znaleźć w klubie miejsce dla siebie.

– obecny, jak i poprzedni Zarząd wybrany został zgodnie z procedurami podczas Walnego Zebrania Członków – poświadczają to wypisy z ewidencji prowadzonej przez Starostę Słupskiego – w załączeniu aktualny wpis z ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – zobacz wypis

– wybór Komisji Rewizyjnej w listopadzie 2014 roku został przeprowadzony prawidłowo, co potwierdził organ nadzoru – Starosto Powiatowe – po przeprowadzonej w grudniu 2014r. kontroli – zobacz odpowiedź Starosty Powiatu Słupskiego

– od lipca 2014r. działania Zarządu poddawane są nieuzasadnionej krytyce, toczącej się „w kuluarach” – w trosce o dobre imię Klubu i jego członków (w większości to dzieci) Zarząd wysłał do osoby szerzącej pomówienia wezwanie do zaprzestania naruszeń – zobacz wezwanie do zaprzestania naruszeń osobistych

– w październiku 2014r. grupa rodziców, niezadowolona z kierunku działalności obranej przez Zarząd zamierzała dokonać przewrotu i wymiany Zarządu na „swój”. Dokonano kradzieży dokumentów, nieuprawnionego powoływania się na Klub, a nawet jawnego kłamstwa w celu wyłudzenia dokumentów. W opinii Zarządu działania tej grupy rodziców podyktowane są interesami własnymi. Działania tych osób są niezgodne ze Statutem Klubu, który jasno mówi:

– zgodnie § 14 Statutu Klubu

„Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

5. Troszczenie się o wysoki poziom moralny, sportowy i dobrą sławę Klubu.”

Zarząd zamierza wyciągać konsekwencje wobec członków i ich rodziców działających niezgodnie ze Statutem CSW Opty.

– w związku z brakiem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013 Zarząd zlecił w grudniu 2014r. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013 biegłemu rewidentowi – kancelarii Dorbil ze Słupska. (na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania). Wnioski z audytu są jednoznaczne: nie stwierdzono nieprawidłowości.

– od kilku miesięcy rozsyłane są do różnych instytucji (urząd marszałkowski, kancelaria premiera, ABW w Gdańsku) anonimy ze specjalnie utworzonego adresu mailowego, które informują o rzekomych „nieprawidłowościach” w CSW Opty , członkowie Zarządu są zastraszani i oczerniani z imienia i nazwiska – tymczasem oficjalnie do władz Klubu nie wpłynęło żadne zapytanie, żadna skarga, żaden wniosek, do którego moglibyśmy się ustosunkować.

– Zarząd CSW Opty z pełnym zaangażowaniem pracuje nad rozwojem Klubu i nad zachowaniem jego miejsca w rozbudowującym i komercjalizującym się porcie w Ustce. Praca w Zarządzie jest pracą społeczną, nikt nie otrzymuje za nią wynagrodzenia, mimo ponoszenia konkretnych rzeczowych kosztów tj: telefony, druki, paliwo. Obecnie budowa basenu portowego zmusiła nas to uprzątnięcia całej, tworzonej od lat, bazy – prace wykonywane są ogromnym wysiłkiem własnym, żaden z „wojujących” rodziców (czterech) nie przyłączył się do pomocy, mimo apeli w tej sprawie.

– W ostatnich latach Opty z małego upadającego lokalnego klubu uczniowskiego stał się liczącym się w rankingach klubem sportowym, mimo to składki Klubowe są wciąż symboliczne. Zarząd pozyskuje środki w konkursach na realizację zadań publicznych oraz współpracuje ze sponsorami – wszystkie pozyskane środki zostały prawidłowo wydatkowane i rozliczone (co potwierdzają przeprowadzane co roku kontrole).

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2014 rok

Zobacz wyniki kontroli zadania za 2014 rok

Trudno odnieść się do sprawy, gdyż grupa przewrotowa ma na celu dyskredytację władz klubu i działa anonimowo.

Zarząd Klubu Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka, które było podsumowaniem kadencji 2013-2014.
Zarząd CSW Opty otrzymał absolutorium za 2014 rok.
Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia wyłoniony został nowy zarząd klubu, który ukonstytuował się następująco:
Kasperowicz Leszek – komandor klubu
Bierndgarski Hubert – wice komandor, skarbnik
Mordal Eliza – sekretarz
Białek Konrad – członek zarządu
Durejko Mariusz – członek zarządu

Wybrana została również Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się następująco:
Pela Hanna – przewodnicząca
Domałążek Jarosław – członek komisji
Markowski Andrzej – członek komisji

Dokumenty z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

aktualny wypis z ewidencji klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Słupsku
Protokół Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego CSW Opty
Sprawozdanie merytoryczne CSW Opty za 2014 rok
Sprawozdanie finansowe CSW Opty za 2014 rok
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 i 2014 rok
Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 8
Uchwała nr 9

Aktualny STATUT CSW Opty Ustka

Szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego

plakat-22.jpgW najbliższą sobotę, 7 marca, zapraszamy wszystkich chętnych do siedziby LOT  w Ustce przy ulicy Marynarki Polskiej 71 na spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia na patent żeglarza jachtowego.
W trakcie spotkania przekażemy informacje o zakresie szkolenia, cenniku i warunkach, które musi spełnić uczestnik zajęć.
Początek spotkania o godzinie 11:00.

Serdecznie zapraszamy