Miesięczne archiwum: styczeń 2017

Przerwa zimowa

Na kolejne zajęcia zapraszamy w poniedziałek po feriach.

Z uwagi na liczne wyjazdy poczekamy cierpliwie na powrót naszych młodych żeglarzy.

Bezpiecznego i udanego wypoczynku!

Zarząd CSW Opty Ustka.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu

Ustka, 5 stycznia 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych

OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Harmonogram na styczeń 2017

Harmonogram zajęć na styczeń 2017 r.
(uwaga, zaczynamy 4 stycznia)

Poniedziałek – zajęcia teoretyczne – baza CSW Opty
szkółka żeglarska 16.30 – 18.00
grupa regatowa 18.00 – 20.00

Środa zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz
(przy ul. Grunwaldzkiej)
obie grupy 18.00 – 19.00

Sobota- zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej Jantar przy ulicy Dąbrowszczaków 2 w Ustce
grupa regatowa 9.00 -11.00
szkółka żeglarska 11.00-13.00

Zapraszamy.
Zarząd CSW „Opty”