Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2019 r., w Bazie Klubu, o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka, na które serdecznie zapraszamy.Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy ukończyli 16 rok życia. Nie jest dopuszczalne głosowanie w imieniu członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia.Przypominamy również, że członkostwo w Klubie ustaje w przypadku zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy (w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich).Przypominamy, że zostanie członkiem Klubu, a co za tym idzie posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego wymaga łącznie: złożenia deklaracji członkowskiej, uiszczenie wpisowego oraz przyjęcia przez Zarząd. W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie (obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się następny termin o godz. 18.10. Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19BPORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie przez Komandora Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przedstawianie propozycji składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad przez Komandora

Zarząd CSW Opty Ustka

Zawiadomienie o Regatach VIII Memoriał Jana Kołpy 7-8 Września

Organizatorem regat są CSW OPTY Ustka, Miasto Ustka, Hotel Jantar Ustka. Regaty będą rozgrywane na redzie portu Ustka w dniach 07-08.09.2019 roku.

Więcej informacji IX-Memoriał-Jana-Kołpy-zawiadomienie.pdf

Aktualności


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 tygodni temu

Opty Ustka

Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist do lat 11
Obecna i widoczna była również reprezentacja z naszego Miasta Ustka na fali.

Gratulacje Mateusz Graczyk za 10 lokatę w stawce ponad 113 zawodników z całej Polski ! Gratulacje należą się całej ekipie przede wszystkim za to że tworzycie zgrany wspierający się TEAM OPTY USTKA ! Również widać ogromne postępy na lini startu oraz na mecie. Elementy wyścigu i pozycji na Optimiście poprawiły się ! A co najważniejsze Wasz zapał nie wygasa ! Walczymy dalej RAZEM ! Do zobaczenia na treningu 🙂
Trener Dominik

PS. Dziekujemy Trenerce Julia Stefaniak !!
... WięcejMniej

Comment on Facebook

Gratulacje

Julka jest najlepsza!!! Dziękujemy!!!

Tak trzymać!!!

2 tygodni temu

Opty Ustka

... WięcejMniej

2 tygodni temu

Opty Ustka

Ustka, dnia 05 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin na 13 sierpnia 2019 r. o godz. 18.15

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie REGULAMINU ZEBRANIA CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,

b) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,

c) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018,

d) udzielenia absolutorium Zarządowi.

10. Zaproponowanie zmian w Statucie Klubu i głosowanie nad propozycją zmian (propozycje zmian zaznaczone zostały na czerwono w projekcie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia).

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

/-/

Regulamin

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka

§ 1

1. Walne Zebranie Sprawozdawcze otwiera przedstawiciel Zarządu.

2. Po otwarciu Walnego Zebrania członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania – tworzących Prezydium Zebrania, oraz członków Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.

§ 2

1. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Zebrania należy:

1) prowadzenie Zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,

2) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,

3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności Zebrania,

4) udzielenie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

5) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,

6) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie Walnego Zebrania,

7) podpisanie wraz z protokolantem sporządzonego przez niego protokołu,

8) protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolanta Zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków zwyczajnych CSW OPTY Ustka.

2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas każdego głosowania.

§ 3

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (jedna osoba = jeden głos) mają pełnoletni członkowie zwyczajni CSW OPTY Ustka.

§ 4

Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z wyłączeniem wyborów do organów Klubu oraz innych spraw, dla których przewidziane zostało tajne głosowanie.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani Statutem CSW OPTY rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania.
... WięcejMniej

1 miesiąc temu

Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2019 r., w Bazie Klubu, o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka, na które serdecznie zapraszamy.
Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy ukończyli 16 rok życia. Nie jest dopuszczalne głosowanie w imieniu członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia.
Przypominamy również, że członkostwo w Klubie ustaje w przypadku zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy (w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich).
Przypominamy, że zostanie członkiem Klubu, a co za tym idzie posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego wymaga łącznie: złożenia deklaracji członkowskiej, uiszczenie wpisowego oraz przyjęcia przez Zarząd.
W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie (obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się następny termin o godz. 18.10. Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B
PORZĄDEK OBRAD :
Otwarcie przez Komandora Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.
Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
Przedstawianie propozycji składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
Podjęcie uchwał w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Zakończenie obrad przez Komandora.

Zarząd CSW Opty Ustka
... WięcejMniej

1 miesiąc temu

Opty Ustka

Z regat na regaty z treningu na trening jesteśmy coraz bardziej widoczni🤓
Wracamy z regat o Puchar Burmistrza Chojnic z bilansem 3 zawodników w złotej grupie oraz 4 w srebrnej.⛵️⛵️⛵️
Widać że ogromny zapał, trud i możliwości które sobie wzajemnie stawiamy idą w dobrym kierunku. W regatach na starcie stanęło 109 zawodników z całej Polski którzy walczyli w 7 wyścigach przy bardzo zmiennych porywistych💨, deszczowych🌧 warunkach!
Gratulacje dla naszych Usteckich reprezentantów

Do zobaczenia w klubie !

Dominik Schutta Sailing Coach
... WięcejMniej

Z regat na regaty z treningu na trening jesteśmy coraz bardziej widoczni🤓
Wracamy z regat o Puchar Burmistrza Chojnic z bilansem 3 zawodników w złotej grupie oraz 4 w srebrnej.⛵️⛵️⛵️
Widać że ogromny zapał, trud i możliwości które sobie wzajemnie stawiamy idą w dobrym kierunku. W regatach na starcie stanęło 109 zawodników z całej Polski którzy walczyli w 7 wyścigach przy bardzo zmiennych porywistych💨, deszczowych🌧 warunkach!
 Gratulacje dla naszych Usteckich reprezentantów 

Do zobaczenia w klubie !

Dominik Schutta Sailing CoachImage attachment

Comment on Facebook

Gratulacje

Gratulacje

Więcej

Z pokładu PolSailing galeria zdjęć z III bloku zajęć

 

 

Galeria zdjęć z trzeciego bloku edukacji

 

Polsailing 2018

Zawodnik CSW Opty Ustka na regatach w Giżycku

Zawodnik Mateusz Graczyk CSW Opty Ustka na regatach w Giżycku

Na wariackich papierach ale udało się dotrzeć i wystartować. Mateusz Graczyk tym razem z numerem POL 2212, już na stałe. Startuje w Eberspächer Puchar Mazur Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.

PolSailing 2018 harmonogram zajęć OPTIMIST

Polski Związek Żeglarski

 • MIEJSCE ORGANIZACJI ZAJEĆ ​​​​ -​​ Bohaterów Westerplatte 19, 76-270 Ustka

 • LISTA INSTRUKOTRÓW ​​​​ - trener koordynator Marek Czaban, trener Wiesław Szczepaniak, inst. Robert Doruch, ​​ instr.​​ wspomagający Iza Smagoń.

 • Nabór odbędzie się poprzez rejestrację na stronie​​ www.polsailing.pl​​ .​​ Rekrutacja będzie się odbywać na podstawie kompletnie uzupełnionej i podpisanej dokumentacji wymienionej dostarczonej Koordynatorowi regionalnemu.​​ 

 • Otwarte warsztaty edukacji żeglarskiej i zajęcia aktywizacyjne przeprowadzone będą jesienią w 10 szkołach i placówkach edukacyjnych ​​ po zgłoszeniu Szkoły i uzgodnieniu terminu z koordynatorem Markiem Czabanem tel. 667308323 ​​ ustka@pya.org.pl ​​​​ 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w CSW​​ OPTY Ustka​​ od 14 0.8 2018r. do 2.09. 2018 roku

Dni tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

godzina

 

xxx

16.00 -19.00

xxx

xxx

13.00 -16.00

13.00 -16.00

13.00 -16.00

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w CSW OPTY Ustka od 15 września do 17​​ października.​​ 

 

Dni tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

godzina

I grupa

10 os.

16.00 – 19.00

 

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

xxx

xxx

10.00 – 13.00

 

10.00 – 13.00

 

godzina

​​ II grupa

10.os

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

16.00 –​​ 19.00

xxx

xxx

13.00 –

16.00 -

13.00 –

16.00 -

Wrzesień

Październik

17, 24,​​ 

1, 8, 15

18, 25,

2, 9 16

19, 26,​​ 

3, 10, 17

xxx

xxx

15, 22, 29, 6, 13

16, 23, 30,​​ 

7, 14

Październik

Listopad

Zajęcia w szkołach​​ 

dzień …

godzina …

Szkoła ….

 

 

 

 

xxx

xxx

 

Każdy​​ uczestnik programu​​ z​​ roczników 2008 – 2011 do edukacji Optimist​​ będzie uczęszczał cyklicznie w zajęciach raz w tygodniu po trzy godziny przez okres pięciu tygodni ( np. co tydzień w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 19.00 ).

Ewentualnie ​​ po wcześniejszym​​ uzgodnieniu z trenerem koordynatorem istnieje możliwość ​​ dla szkół podstawowych uczestniczących w programie przeniesienie  ​​​​ zajęć praktycznych z weekendów na czwartek i piątek .​​ 

PolSailing 2018 harmonogram zajęć OPTIMIST Inauguracja programu Polsailing 2018 

Zawiadomienie o Regatach VIII Memoriał Jana Kołpy 6-9 Września

Harmonogram zajęć w okresie wakacji

Informujemy, że w okresie wakacyjnym zajęcia odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Szkółka żeglarska w piątki, soboty i niedziele od 13 do 16 oraz we wtorek od 16 do 19.
 • Grupa średniozaawansowana w piątki, soboty i niedziele od 10 d0 13 oraz we wtorki od 10 do 14.
 • Grupa regatowa klasy optymist w środy, piątki, soboty i niedziele od 10 do 14.

Zarząd Opty Ustka

Harmonogram zajęć wakacyjnych

Informujemy, że w okresie wakacyjnym zajęcia odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:
Szkółka żeglarska w piątki, soboty i niedziele od 13 do 16 oraz we wtorek od 16 do 19.
Grupa średniozaawansowana w piątki, soboty i niedziele od 10 d0 13 oraz we wtorki od 10 do 14.
Grupa regatowa klasy optymist w środy, piątki, soboty i niedziele od 10 do 14.
Zarząd Opty Ustka