Komunikat nr 8

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA GRUPA A I B III ELIMINACJA DO OOm

27 do 29 LIPCA 2012

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Przepisy – Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012, instrukcją żeglugi oraz aktualnym regulaminem NSKO.
 2. Warunki uczestnictwa – W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
 • dowód wpłaty wpisowego do regat;
 • książeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem;
 • licencję sportową zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN;
 • certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
 • dowód rejestracyjny jachtu,
 • zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne.

Do regat nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie mają opłaconych składek za sezon 2012 w NSKO

 1. Klasy – Regaty rozegrane zostaną w klasie OPTIMIST GRUPA A I B.
 2. Zgłoszenia

4.1. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE

Zgłoszenia wstępne należy dokonać poprzez stronę internetową www.zgloszenia-online.pl w terminie do dnia 20 lipca 2012.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego przewidzianego w punkcie 4.2 o 20 PLN (zgodnie z punktem 47 Regulaminu NSKO). Istnieje możliwość dokonania wpłaty zgłoszeń przelewem bankowym do dnia 20 lipca 2012 roku na konto:

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI

Ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań

Konto:

BZ WBK 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

4.2. Zgłoszenia ostateczne będą przyjmowane w dniu 26.07.2012 w godzinach 17.00 – 20.00 oraz w dniu 27.07.2012 w godzinach 8.00 – 9.00.

4.3. WPISOWE DO REGAT

Optimist grupa A. – 80,00 PLN.

Optimist grupa B – 60,00 PLN.

5. Program regat

Czwartek 26.07 17.00 – 20.00 Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze regat
Piątek 27.07 08.00 – 09.00 Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze regat
Piątek 27.07 12.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Sobota 28.07 11.00

18:00

Gotowość startowa

Po wyścigach – grill dla zawodników

Wyścig OLD BOYNiedziela

29.07

10:30

Gotowość startowaBezpośrednio po wyścigach – wyścig finałowy dla trzech pierwszych zawodników z grupy A i BNiedziela

29.07

16.00

Zakończenie regat i wręczenie nagród

 

 

 1. Pomiary – Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane przed i podczas regat.
 2. Wyścigi. – 6.1 Planuje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.

6.2 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

7.4 W przypadku zgłoszenia więcej niż 80 zawodników w kategorii, nastąpi podział na grupy wg zasad określonych w regulaminie NSKO.

 1. Instrukcja żeglugi – Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW.
 2. Zastrzeżenie odpowiedzialności – Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

10. Nagrody – Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody. Zwycięzca wyścigu finałowego rozegranego pomiędzy 3 pierwszymi zawodnikami grupy A i B otrzyma żagiel, maszt, bom i rozprze. Pośród wszystkich zawodników obecnych na zakończeniu rozlosowana zostanie nagroda dodatkowa.

11. Prawa do wizerunku – Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. Łodzie trenerów i obserwatorów – Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u organizatora regat – podczas procedury zgłoszeń.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

Komunikat nr 7

Zawiadomienie o Regatach

 

 Jubileuszowych 15-lecia UKŻ Koszalin w klasie Optymist grupy : A , B , C

 

Koszalin Łabusz 20-22.07.2012 r.

 

 1. Termin i miejsce regat :

Regaty odbędą się w dniach 20 – 22.07. 2012 r. na jez. Jamno , biuro zawodów znajdować się będzie na przystani  WOPR w Łabuszu

 1. Organizator :

Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarski Koszalin

75-601 Koszalin ul. Zwycięstwa 117 , tel. 094 348 00 36

e-mail : marekdudyk@poczta.fm tel.kom. 506845115

 

 1. Zgłoszenia do regat :

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat na przystani w Łabuszu

w dniu 19.07 w godz. 18.00 – 20.00 oraz 20.07. w godz. 8.00 – 9.55
Zgłoszenia wstępne można przesyłać drogą elektroniczną wraz z rezerwacją noclegów do dnia 18.07. na adres podany wyżej lub tel. 506 845 115
Wpisowe do regat wynosi 30 zł od łodzi .
 1. Ramowy program regat :

20.07              godz. 10.30  otwarcie regat

                       godz. 10. 45  odprawa trenerów i kierowników ekip 

                       godz. 11. 25  gotowość startowa ( 3 wyścigi )

                       godz. 14.00 – 14.30  obiad dla uczestników regat

                       godz. 15.00               gry i zabawy dla uczestników

                       godz. 19.00               ognisko dla uczestników

                       godz. 20.00               spotkanie trenerów i rodziców (pensjonat)  

21.07              godz. 10.30     start do kolejnych wyścigów ( 3 wyścigi )

                        godz. 13.30 – 14.30   obiad dla uczestników regat

                        godz. 15.30                start do kolejnych wyścigów ( 2 wyścigi )

22.07  godz. 10.30      start do kolejnych wyścigów ( 1 wyścig )

            godz. 13.00      wyścig dla rodziców i byłych zawodników

Organizator przewiduje rozegranie 9 wyścigów dla gr. A , B , C . Regaty uznane będą za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów , najgorszy rezultat będzie odrzucany po rozegraniu 4 wyścigów Program imprez towarzyszących zostaną podane odrębnymi komunikatami .

Zakończenie regat w dniu 22.07 o godz. 15.30

 1. Przepisy , ocena wyników , nagrody :

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MPŻR 2009-2012, przepisami klasowymi IODA , przepisami PZŻ oraz instrukcją żeglugi .

W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ . Zwycięzcy otrzymają puchary , dyplomy oraz upominki .

 1. Prawo do wizerunku :

      Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie

 swego wizerunku –zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie trwania regat i we wszystkich materiałach dotyczących regat przez Organizatorów i sponsorów.

7.   Zastrzeżenie odpowiedzialności:

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat do ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać wymagane przez PZŻ dokumenty

 

Pakowanie sprzętu w środę 18.07.2012.

Wpisowe opłacaja zawodnicy.

 

 Warunkiem wyjazdu są opłacone składki.

Komunikat nr 5

Zgrupowanie sportowe

Miejsce: Łabusz

Termin: 10-22 licpa

Koszt: ok. 80 zł dziennie

Proponowana lista uczestników – rodziców prosimy o zgłoszenie udziału dziecka w zgrupowaniu. W razie wyrażnie zgody należy do dnia 30 maja 2012 wpłacić na konto Klubu zadatek w wys. 100 zł. W tytule przelewu: zgrupowanie Łabusz, imię i nazwisko dziecka.

Lp.

Imięi nazwisko

Imię i nazwisko

1.

Kasperowicz Mateusz

zgoda rodzica 

2.

Wysokiński Seweryn

zgoda rodzica 

3.

Mordal Mikołaj

zgoda rodzica 

4.

Kowalczyk Olgierd

zgoda rodzica 

5.

Palanis Jakub

zgoda rodzica 

6.

Czyż Sebastian

 

7.

Gawroński Dominik

 

8.

Moraczyński Jakub

 

9.

Moraczyński Szymon

 

10.

wolne miejsce

 

 

 

 

* w razie pytań prosimy o kontakt z Zarządem

Komunikat nr 4

W dniu 19 Maja 2012 roku (sobota) odbędzie się wyjazd na regaty towarzyskie do Łeby. Pakowanie sprzętu odbędzie się 16 maja o godzinie 16:30 . Wyjazd w sobotę (19 maja) o godzinie 7:00 z bazy JK „Opty”
Ramowy program regat:
10:00 Zejście na wodę zawodników
11:00 Start do pierwszego wyścigu
16:00 Zakończenie regat
16:15 Wspólne ognisko dla uczestników regat i opiekunów
Wytypowani do reprezentowania klubu:
1.Jakub Palanis
2.Seweryn Wysokiński
3.Mateusz Kasperowicz
4.Olgierd Kowalczyk
5.Sebastian Czyż
6.Mikołaj Mordal
7. ……………………..  rezerwa

Komunikat nr 11

Do Regat Memoriał im. Jana Kołpy

typowani są zawodnicy:

Pol 1710 Mateusz Kasperowicz

Pol 1178 Mikolaj Mordal

Pol 1177 Sebastian Czyż

Pol 1176 Jakub Palanis

Pol 1651 Seweryn Wysokinski

Pol 1650 Olgierd Kowalczyk

Pol 549  Jan Sitnik

 

Na Regaty Piastowskie, Crewsaver Cup, MMNSKO, I el. MŚ, ME 2012 jadą:

Pol 1710 Mateusz Kasperowicz

Pol 1651 Seweryn Wysokinski

Pol 1176 Jakub Palanis

 

Na Szczecinecki Puchar Optimista jadą:

Pol 1178 Mikolaj Mordal

Pol 1177 Sebastian Czyż

Pol 1650 Olgierd Kowalczyk

W klasie ISA 407

Kasia Ostasiewicz