Informacja Zarządu CSW „Opty”

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pkt II deklaracji udziału w szkoleniu żeglarskim oraz § 15 pkt 4 Statutu, członkowie klubu obowiązani są do dokonywania wpłat na cele statutowe przez cały rok kalendarzowy.

Aktualna wysokość wpłaty dla osób korzystających z zajęć organizowanych przez CSW „Opty” wynosi 110 zł i zawiera w sobie składkę członkowską w wysokości 10.

Terminowe opłacanie składek pozwala na utrzymanie bazy, wykorzystywanych żaglówek oraz zatrudnienia trenerów. Po zakończeniu pływania odbywać się będą zajęcia ogólnosportowe na sali gimnastycznej oraz teoretyczne na terenie bazy.

Pamiętajmy, że szkolenie naszych młodych żeglarzy trwa cały rok, co możemy w pełni podziwiać obserwując później ich zmagania na wodzie.

/-/ Zarząd CSW Opty

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *