Komunikat nr 18: IV Mistrzostwa im. Jana Kołpy Ustka, 7 – 8 wrzesień 2013 roku

plakat_regaty1

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorem regat jest Jacht Klub „Opty” Ustka. Regaty będą rozgrywane na akwenie morza Bałtyckiego na redzie portu Ustka w dniach 7-8 wrzesńia 2013 roku.

 

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

 

2 REKLAMOWANIE

Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy B i A PSKO, posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 dowód wpłaty wpisowego do regat;

 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);

 licencja sportowa zawodnika PZŻ;

 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem

klasowym;

 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy);

 potwierdzenie opłaconych aktualnych składek NSKO.

 

4 WPISOWE DO REGAT

Wpisowe do regat wynosi 60 zł   DO DNIA 01.09.2013 (do godziny 20:00) należy wstępnie zgłosić na http://zgloszenia-online.pl/Zgłoszenia po terminie będą płatne 90 zł

 

 

5 PROGRAM

Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 7.09.2013 r. o godzinie 10.00 na terenie Jacht Klubu „Opty” Ustka

 

Piątek 06.09

16:00-20:00 Rejestracja zgłoszeń

 

Sobota 07.09

Odprawa z trenerami, Start do Pierwszego Wyścigu godz. 10.55

 

Niedziela 08.09

Wyścigi o godzinie 10:55, Zakończenie Regat 15:00

 

 

 

6 POMIARY

6.1 Wszystkie łodzie mają obowiązek umieszczenia właściwych liter przynależności państwowej i numerów na żaglach.

6.2 Wszystkie łodzie mają obowiązek być gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od godziny 09.30 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów.

6.3 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.

 

7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w Jacht Klubie „Opty” Ustka.

 

8 TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

 

9 PUNKTACJA

9.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.

9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

 

10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

10.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

10.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.

10.3 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.

 

11 POSTOJ SPRZĘTU

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.

 

12 KOMUNIKACJA RADIOWA

Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.

 

13 NAGRODY

Wszyscy uczestnicy regat otrzymają nagrody okolicznościowe.

 

14 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

 

15 PRAWA DO WIZERUNKU

15.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

15.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

 

16 INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE:

Pytania w sprawie kwater i wyżywienia kierować do

 

1. OŚRODEK  KOLONIJNO – WCZASOWY  „SKAUT”

76-270  USTKA  UL. DARŁOWSKA  2

tel./fax 59 814 65 74 ; tel kom 604 608 342 i 698 137 183

www.skaut.tp1.pl  e-mail: ustkaskaut@op.pl

 

Jacht Klub „Opty” Ustka  – 76-270 Ustka Bohaterów Westerplatte 19B

Dominik Schutta tel/kom: 602-525-487 e-mail: schuttasailing@gmail.com

Leszek Kasperowicz tel/kom: 606-814-173 e-mail: mos-servis@wp.pl

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *