Komunikat nr 8

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA GRUPA A I B III ELIMINACJA DO OOm

27 do 29 LIPCA 2012

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Przepisy – Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012, instrukcją żeglugi oraz aktualnym regulaminem NSKO.
 2. Warunki uczestnictwa – W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
 • dowód wpłaty wpisowego do regat;
 • książeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem;
 • licencję sportową zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN;
 • certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
 • dowód rejestracyjny jachtu,
 • zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne.

Do regat nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie mają opłaconych składek za sezon 2012 w NSKO

 1. Klasy – Regaty rozegrane zostaną w klasie OPTIMIST GRUPA A I B.
 2. Zgłoszenia

4.1. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE

Zgłoszenia wstępne należy dokonać poprzez stronę internetową www.zgloszenia-online.pl w terminie do dnia 20 lipca 2012.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego przewidzianego w punkcie 4.2 o 20 PLN (zgodnie z punktem 47 Regulaminu NSKO). Istnieje możliwość dokonania wpłaty zgłoszeń przelewem bankowym do dnia 20 lipca 2012 roku na konto:

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI

Ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań

Konto:

BZ WBK 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

4.2. Zgłoszenia ostateczne będą przyjmowane w dniu 26.07.2012 w godzinach 17.00 – 20.00 oraz w dniu 27.07.2012 w godzinach 8.00 – 9.00.

4.3. WPISOWE DO REGAT

Optimist grupa A. – 80,00 PLN.

Optimist grupa B – 60,00 PLN.

5. Program regat

Czwartek 26.07 17.00 – 20.00 Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze regat
Piątek 27.07 08.00 – 09.00 Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze regat
Piątek 27.07 12.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Sobota 28.07 11.00

18:00

Gotowość startowa

Po wyścigach – grill dla zawodników

Wyścig OLD BOYNiedziela

29.07

10:30

Gotowość startowaBezpośrednio po wyścigach – wyścig finałowy dla trzech pierwszych zawodników z grupy A i BNiedziela

29.07

16.00

Zakończenie regat i wręczenie nagród

 

 

 1. Pomiary – Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane przed i podczas regat.
 2. Wyścigi. – 6.1 Planuje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.

6.2 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

7.4 W przypadku zgłoszenia więcej niż 80 zawodników w kategorii, nastąpi podział na grupy wg zasad określonych w regulaminie NSKO.

 1. Instrukcja żeglugi – Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW.
 2. Zastrzeżenie odpowiedzialności – Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

10. Nagrody – Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody. Zwycięzca wyścigu finałowego rozegranego pomiędzy 3 pierwszymi zawodnikami grupy A i B otrzyma żagiel, maszt, bom i rozprze. Pośród wszystkich zawodników obecnych na zakończeniu rozlosowana zostanie nagroda dodatkowa.

11. Prawa do wizerunku – Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. Łodzie trenerów i obserwatorów – Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u organizatora regat – podczas procedury zgłoszeń.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *