Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka, które było podsumowaniem kadencji 2013-2014.
Zarząd CSW Opty otrzymał absolutorium za 2014 rok.
Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia wyłoniony został nowy zarząd klubu, który ukonstytuował się następująco:
Kasperowicz Leszek – komandor klubu
Bierndgarski Hubert – wice komandor, skarbnik
Mordal Eliza – sekretarz
Białek Konrad – członek zarządu
Durejko Mariusz – członek zarządu

Wybrana została również Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się następująco:
Pela Hanna – przewodnicząca
Domałążek Jarosław – członek komisji
Markowski Andrzej – członek komisji

Dokumenty z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

aktualny wypis z ewidencji klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Słupsku
Protokół Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego CSW Opty
Sprawozdanie merytoryczne CSW Opty za 2014 rok
Sprawozdanie finansowe CSW Opty za 2014 rok
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 i 2014 rok
Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 8
Uchwała nr 9

Aktualny STATUT CSW Opty Ustka

Możesz również polubić…