Oświadczenie Zarządu Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

logo_cswW związku z pojawiającymi się na forach internetowych nieprawdziwymi i krzywdzącymi informacjami dotyczącącymi naszej działalności, pragnąc wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec pomówień i anonimowego szkalowania dobrego imienia Opty, oświadczamy co następuje:

– nasz Klub funkcjonuje w kilku wymiarach: sekcja żeglarska regatowa, sekcja żeglarska podstawowa, sekcja ratownictwa wodnego, sekcja motorowodna. Nie każde dziecko może osiągać wysokie wyniki sportowe, ale każde powinno znaleźć w klubie miejsce dla siebie.

– obecny, jak i poprzedni Zarząd wybrany został zgodnie z procedurami podczas Walnego Zebrania Członków – poświadczają to wypisy z ewidencji prowadzonej przez Starostę Słupskiego – w załączeniu aktualny wpis z ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – zobacz wypis

– wybór Komisji Rewizyjnej w listopadzie 2014 roku został przeprowadzony prawidłowo, co potwierdził organ nadzoru – Starosto Powiatowe – po przeprowadzonej w grudniu 2014r. kontroli – zobacz odpowiedź Starosty Powiatu Słupskiego

– od lipca 2014r. działania Zarządu poddawane są nieuzasadnionej krytyce, toczącej się „w kuluarach” – w trosce o dobre imię Klubu i jego członków (w większości to dzieci) Zarząd wysłał do osoby szerzącej pomówienia wezwanie do zaprzestania naruszeń – zobacz wezwanie do zaprzestania naruszeń osobistych

– w październiku 2014r. grupa rodziców, niezadowolona z kierunku działalności obranej przez Zarząd zamierzała dokonać przewrotu i wymiany Zarządu na „swój”. Dokonano kradzieży dokumentów, nieuprawnionego powoływania się na Klub, a nawet jawnego kłamstwa w celu wyłudzenia dokumentów. W opinii Zarządu działania tej grupy rodziców podyktowane są interesami własnymi. Działania tych osób są niezgodne ze Statutem Klubu, który jasno mówi:

– zgodnie § 14 Statutu Klubu

„Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

5. Troszczenie się o wysoki poziom moralny, sportowy i dobrą sławę Klubu.”

Zarząd zamierza wyciągać konsekwencje wobec członków i ich rodziców działających niezgodnie ze Statutem CSW Opty.

– w związku z brakiem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013 Zarząd zlecił w grudniu 2014r. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013 biegłemu rewidentowi – kancelarii Dorbil ze Słupska. (na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania). Wnioski z audytu są jednoznaczne: nie stwierdzono nieprawidłowości.

– od kilku miesięcy rozsyłane są do różnych instytucji (urząd marszałkowski, kancelaria premiera, ABW w Gdańsku) anonimy ze specjalnie utworzonego adresu mailowego, które informują o rzekomych „nieprawidłowościach” w CSW Opty , członkowie Zarządu są zastraszani i oczerniani z imienia i nazwiska – tymczasem oficjalnie do władz Klubu nie wpłynęło żadne zapytanie, żadna skarga, żaden wniosek, do którego moglibyśmy się ustosunkować.

– Zarząd CSW Opty z pełnym zaangażowaniem pracuje nad rozwojem Klubu i nad zachowaniem jego miejsca w rozbudowującym i komercjalizującym się porcie w Ustce. Praca w Zarządzie jest pracą społeczną, nikt nie otrzymuje za nią wynagrodzenia, mimo ponoszenia konkretnych rzeczowych kosztów tj: telefony, druki, paliwo. Obecnie budowa basenu portowego zmusiła nas to uprzątnięcia całej, tworzonej od lat, bazy – prace wykonywane są ogromnym wysiłkiem własnym, żaden z „wojujących” rodziców (czterech) nie przyłączył się do pomocy, mimo apeli w tej sprawie.

– W ostatnich latach Opty z małego upadającego lokalnego klubu uczniowskiego stał się liczącym się w rankingach klubem sportowym, mimo to składki Klubowe są wciąż symboliczne. Zarząd pozyskuje środki w konkursach na realizację zadań publicznych oraz współpracuje ze sponsorami – wszystkie pozyskane środki zostały prawidłowo wydatkowane i rozliczone (co potwierdzają przeprowadzane co roku kontrole).

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2014 rok

Zobacz wyniki kontroli zadania za 2014 rok

Trudno odnieść się do sprawy, gdyż grupa przewrotowa ma na celu dyskredytację władz klubu i działa anonimowo.

Zarząd Klubu Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *