Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Centrum Sportów Wodnych Opty

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego 2015r. o godz. 11.00 w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Marynarki Polskiej 71 w Ustce, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Centrum Sportów Wodnych Opty, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 11.15.

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1. Powitanie i otwarcie obrad.

2. Wybór Sekretarza/Protokolanta.

3. Wybór Przewodniczącego Sejmiku.

4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie merytoryczne komandora za rok 2014.

7. Sprawozdanie finansowe Zarządu CSW Opty za rok 2014.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego.

10. Wybór Zarządu CSW Opty (4 osoby)

11. Wybór do Komisji Rewizyjnej CSW Opty (3 osoby)

12. Wprowadzenie zmiany w Statucie:

§ 4 uzyskuje brzmienie: „Klub działa zgodnie z Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą „O sporcie”, ustawą o „Działalności pożytku publicznego i wolontariacie” oraz własnym Statutem.

13. Wolne wnioski, sprawy wniesione.

14. Przyjęcie pozostałych uchwał Walnego Zebrania.

15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania CSW Opty.

Z żeglarskim pozdrowieniem

KOMANDOR

CSW „Opty“

/-/ Leszek Kasperowicz

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *