Zawiadomienie: Puchar Bałtyku Południowego Memoriał Jana Kołpy

BD3_3607Organizatorem regat jest CENTRUM SPORTÓW WODNYCH „OPTY“ Ustka przy współpracy z Miastem Ustka i Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.
Regaty będą̨ rozgrywane na akwenie Redy Portu Ustka w dniach 6-7 września 2014 roku. Głównym sponsorem regat jest Energa. 

1 PRZEPISY

1.1  Regaty zostaną̨ rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013-2016.

1.2  Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.

2  REKLAMOWANIE

Łodzie mogą̨ być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora. Oraz zawodnicy do noszenia koszulek z logiem sponsora.

3  WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY

Wpisowe do regat wynosi 30zł/łódka w przypadku zgłoszeń mailowych na adres teamopti@yahoo.com do 30.08.2014, po terminie 45 zł

3.1  W regatach mogą̨ uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

3.2  Regaty będą̨ odbywały się̨ dla klas: Optimist gr A i B , ISA 407 oraz OpenBic .

3.3  Regaty zostaną̨ rozegrane w dniach 6-7 września 2014 r.

3.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

  • dowód wpłaty wpisowego;
  • aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
  • licencja sportowa zawodnika PZŻ;
  • ubezpieczenie OC na sumę̨ gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
  • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu;
  • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4  FORMAT

Regaty rozgrywane Będą̨ w formacie serii wyścigów flotowych.

5  PROGRAM

5.1  Zgłoszenia finalne należy dokonać w biurze regat w CSW „Opty” Ustka w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig w regatach (tj. 5.09.2014 r.), w godzinach 17.00-20.00.

5.2  Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się̨ w dniu pierwszego startu, o godzinie 10.00 (po rozpoczęciu) pod tablica ogłoszeń.

5.3 Program regat będzie następujący:

 

Konkurencja

Terminy wyścigów

Liczba wyścigów

OPP A,B,ISA,OpenBic

6 – 7 wrzesień 2014 r.

8

5.4  Pierwszego dnia starty do wyścigów planowane są̨ o godz. 11.30.

5.5  W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż̇ 16.00

6 INSPEKCJA SPRZĘTU

6.1  Wszystkie łodzie mają obowiązek być gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od pierwszego dnia rozgrywania wyścigów dla swojej konkurencji.

6.2  Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą̨ zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.

7  INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat oraz na tablicy ogłoszeń.

8  MIEJSCE REGAT

8.1 Miejscem organizacji regat będzie teren CSW „Opty”( zachodnia część portu Ustka).
8.1 Wyścigi będą̨ rozgrywane na akwenie Redy Portu Ustka. Lokalizacja tras regatowych będzie

podana w Instrukcji Żeglugi.

9  TRASY

Szkic trasy zostanie umieszczony w Instrukcji Żeglugi

10  SYSTEM KAR

10.1  Obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF edycji 2013-2016

10.2  Decyzje zespołu protestowego będą̨ ostateczne. Prawo do odwołania zostaje zniesione na podstawie PRŻ 70.5.

11 PUNKTACJA

11.1  W regatach ma zastosowanie System Małych.

11.2  Regaty zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu 2 wyścigów. W przypadku rozegrania

5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

12  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają̨ akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

13  POSTOJOWANIE SPRZĘTU

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.

14  KOMUNIKACJA RADIOWA

Będąc w wyścigu łodzie nie mogą̨ wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność́.

15  NAGRODY

Regulamin nagród zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń osobnym komunikatem

16  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą̨ udział w regatach na własną odpowiedzialność́. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę̨ spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

17  PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę̨ na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

18  INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE:

Leszek Kasperowicz, mos-servis@wp.pl

Dominik Schutta, tel. 602 525 487 teamopti@yahoo.com

19  ZAKWATEROWANIE

Kontakt w sprawie proponowanego zakwaterowania:

 

Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „Skaut”

76-270 Ustka, ul. Darłowska 2

tel./fax 59 814 65 74

tel.kom. 604 608 342

tel.kom. 698 137 183

e-mail: ustkaskaut@op.pl

http://www.skaut.tp1.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *