Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 01 października 2018 r.  o godz. 19.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka, na które serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy ukończyli 16 rok życia. Nie jest dopuszczalne głosowanie w imieniu członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

Przypominamy również, że członkostwie w Klubie ustaje w przypadku zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy (w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich).

 W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie (obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się następny termin o godz. 19.10. Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie przez Komandora Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Dyskusja nad propozycją zmiany treści Statutu (treść Statutu ze zmianami zaznaczonymi na czerwono zostanie umieszczona na stronie internetowej www.optyustka.pl).
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian do Statutu Klubu.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Sekretarza Klubu do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Klubu.
 8. Przedstawianie propozycji nowych członków Zarządu Klubu (maksymalnie 2 osoby w charakterze Członków Zarządu).
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu Klubu.
 10. Przedstawianie propozycji składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad przez Komandora

Zarząd CSW Opty Ustka

Dokumenty do pobrania

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *