Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu

Ustka, 5 stycznia 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych

OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *