Harmonogram na grudzień

Harmonogram zajęć na grudzień 2016 r.

Środa- zajęcia teoretyczne – baza CSW Opty
szkółka żeglarska 16.30 – 18.00
grupa regatowa 18.00 – 20.00

Sobota- zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej Jantar przy ulicy Dąbrowszczaków 2 w Ustce
grupa regatowa 9.00 -11.00
szkółka żeglarska 11.00-13.00

Poniedziałek- zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz
(przy ul. Grunwaldzkiej)
obie grupy 18.00 – 19.00

Dla młodych żeglarzy aktywnie i regularnie uczestniczących w zajęciach Św. Mikołaj obiecał przynieść podarunki przed Świętami Bożego Narodzenia. Dotyczy to oczywiście dzieci, którzy są również grzeczne na zajęciach.

Zapraszamy.
Zarząd CSW „Opty”

Obowiązek aktywnego udziału w zajęciach – przypomnienie

Zarząd Klubu OPTY przypomina, iż zgodnie z punktem III podpunkt 14 Deklaracji Udziału w Szkoleniu Pływackim z Elementami Ratownictwa Wodnego realizowanym przez Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka:

„Zawodnik (lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany zgłaszać trenerowi każdą dłuższą nieobecność na zajęciach lub rezygnację z zajęć, urazy, kontuzje czy niedyspozycję”.

Niewywiązanie się z powyższego może skutkować; „… niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zajęciach, przesunięciem do słabszej grupy lub usunięciem z Klubu (obozu, wyjazdu startowego).” – pkt. III podpunkt 18 Deklaracji Udziału w Szkoleniu Pływackim z Elementami Ratownictwa Wodnego realizowanym przez Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka.

Pamiętajmy, że zgodnie  § 15 pkt 1 Statutu, do obowiązków członka klubu należy branie czynnego udziału w działalności Klubu.

Umyślne naruszanie postanowień Statutu może ustaniem członkostwa w Klubie bądź jak wskazuje § 26 wymierzeniem karyupomnienia, nagany, zawieszeniem w prawach członka na okres do 12 miesięcy albo wykluczeniem z członków Klubu.

Pamiętajmy, że jesteśmy klubem sportowym i organizujemy zajęcia w taki sposób, aby przez cały rok szkolić żeglarzy, pływaków i ratowników. Nieobecności skutkują  zakłócaniem cyklu szkoleniowego.

Harmonogram zajęć na listopad 2016 r.

Harmonogram zajęć na listopad 2016 r.

Środa- zajęcia teoretyczne – baza CSW Opty


szkółka żeglarska 16.30 – 18.00
grupa regatowa 18.00 – 20.00

Sobota- zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej Jantar przy ulicy Dąbrowszczaków 2

w Ustce


grupa regatowa 9.00 -11.00
szkółka żeglarska 11.00-13.00

Poniedziałek- zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz
(przy ul. Grunwaldzkiej)


obie grupy 18.00 – 19.00


(warunkiem udziału w organizowanych zajęciach jest opłacenie składek i opłat szkoleniowych).

Zapraszamy.

Zarząd CSW Opty

Informacja Zarządu CSW „Opty”

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pkt II deklaracji udziału w szkoleniu żeglarskim oraz § 15 pkt 4 Statutu, członkowie klubu obowiązani są do dokonywania wpłat na cele statutowe przez cały rok kalendarzowy.

Aktualna wysokość wpłaty dla osób korzystających z zajęć organizowanych przez CSW „Opty” wynosi 110 zł i zawiera w sobie składkę członkowską w wysokości 10.

Terminowe opłacanie składek pozwala na utrzymanie bazy, wykorzystywanych żaglówek oraz zatrudnienia trenerów. Po zakończeniu pływania odbywać się będą zajęcia ogólnosportowe na sali gimnastycznej oraz teoretyczne na terenie bazy.

Pamiętajmy, że szkolenie naszych młodych żeglarzy trwa cały rok, co możemy w pełni podziwiać obserwując później ich zmagania na wodzie.

/-/ Zarząd CSW Opty

Galeria zdjęć z VI Memoriału Jana Kołpy

Ta galeria zawiera 326 zdjęć.

Ta galeria zawiera 12 zdjęć.

W dniu 09.10.2016 r. w Wejherowie sekcja pływacka i ratownictwa wodnego rywalizowała w zawodach II edycji Pomorskiej Ligii Ratownictwa Wodnego.
W konkurencji: 100m z przeszkodą, Adrianna Białek zajęła I m-ce. W konkurencji drużynowej 4x50m z pasem ratowniczym, kat.młodzik (12-14 lat), drużyna w składzie: Aleksander LONGA, Igor BIAŁEK, Wiktor SYLDATK, Miłosz KIEDROWSKI zajęła II m-ce.
Po II edycji na 9 drużyn w punktacji ogólnej, drużyna OPTY zajmuje 4 miejsce.
Gratulujemy i trzymamy kciuki.

VI Memoriał Jana Kołpy – pełne wyniki

Przedstawiamy pełne wyniki VI Memoriału Jana Kołpy.

vi-memorial-jana-kolpy-wyniki

Harmonogram na październik 2016

Harmonogram zajęć na październik 2016 r.

Szkółka żeglarska

Sobota 10.00 – 14.00

Niedziela 10.00 – 14.00

Grupa regatowa

Sobota 10.00 – 14.00

Niedziela 10.00 – 14.00

Środa 16.30 – 19.30

Pływanie odbywać się będzie tak długo, na ile pozwolą warunki atmosferyczne.

Przypominamy, że zajęcia prowadzone będą przez cały rok. Po zakończeniu pływania rozpocznie się szykowanie sprzętu na zimę, prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej oraz co najważniejsze – odbywać się będą zajęcia teoretyczne.

Informujemy, że udział w zajęciach grupy regatowej w przyszłym sezonie uzależniony będzie od opinii trenera oraz regularnego udziału w zajęciach przez cały rok i zaliczenia zagadnień teoretycznych. Szczegóły już wkrótce.

Zarząd CSW Opty

Podsumowanie VI Memoriału Jana Kołpy

Dziękujemy wszystkim za udział i wspaniałą zabawę. W celu zapoznania się z wynikami zapraszamy do lektury artykułów, do których linki znajdują się poniżej.

http://zeglarski.info/artykuly/vi-memorial-jana-kopy-zakonczony

http://www.ustka.pl/pl/news/content/2177

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku!

 

Trening sekcji ratownictwa wodnego.

Przed Memoriałem trenują nie tylko żeglarze ale również uczestnicy sekcji ratownictwa wodnego.

img_0855 img_0865 img_0872 img_0879 img_0885 img_0892 img_0954 img_0960 img_0989