Przerwa zimowa

Na kolejne zajęcia zapraszamy w poniedziałek po feriach.

Z uwagi na liczne wyjazdy poczekamy cierpliwie na powrót naszych młodych żeglarzy.

Bezpiecznego i udanego wypoczynku!

Zarząd CSW Opty Ustka.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu

Ustka, 5 stycznia 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych

OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Harmonogram na styczeń 2017

Harmonogram zajęć na styczeń 2017 r.
(uwaga, zaczynamy 4 stycznia)

Poniedziałek – zajęcia teoretyczne – baza CSW Opty
szkółka żeglarska 16.30 – 18.00
grupa regatowa 18.00 – 20.00

Środa zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz
(przy ul. Grunwaldzkiej)
obie grupy 18.00 – 19.00

Sobota- zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej Jantar przy ulicy Dąbrowszczaków 2 w Ustce
grupa regatowa 9.00 -11.00
szkółka żeglarska 11.00-13.00

Zapraszamy.
Zarząd CSW „Opty”

Informacja o zajęciach

Informujemy, że w związku ze świąteczną przerwą najbliższe zajęcia odbędą się 4 stycznia 2017 r. Zapraszamy wówczas na basen w Hotelu Lubicz przy ul. Grunwaldzkiej w godzinach 18-19.
W poniedziałki odbywać się będą zajęcia teoretyczne na bazie Opty.
Szczegółowy harmonogram przedstawimy w przyszłym tygodniu.
Zarząd CSW Opty

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom naszego klubu,

w szczególności dzielnym żeglarzom i pływakom,

wesołych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze

oraz zdrowia, szczęścia i sportowych sukcesów w nadchodzącym roku.

Zarząd CSW Opty Ustka

W grupie siła! Spotkanie świąteczne 2016.

spotkanie-swateczne-2016

Podsumowanie 2016 roku!

W środę na 17.30 zapraszamy naszych młodych żeglarzy, pływaków i ratowników do Sali Konferencyjnej w Grand Lubicz w Ustce na podsumowanie mijającego roku.
Dostaliśmy informację, że Św. Mikołaj pomyślał o młodych adeptach sportów wodnych, przejrzał listy obecności, przyglądał się ostatnim zajęciom i ma się poważnie zastanowić nad przekazaniem upominków.
Prosimy o zabranie zestawu do kąpieli na basenie, ponieważ po podsumowaniu roku będzie możliwość skorzystania z basenu w Grand Lubicz w Ustce do godziny 20.00.

Zapraszamy!

W poniedziałek odbędą się co tygodniowe zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz przy ul. Grunwaldzkiej (od. 18.00 do 19.00). W sobotę nie będzie zajęć. Wkrótce poinformujemy żeglarzy o zmianach w harmonogramie na styczeń 2017 r.

Zarząd CSW Opty Ustka

Zimowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w pływaniu

W dniu 03/04.12.2016r w Gdańsku odbywały się Zimowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w pływaniu. CSW OPTY reprezentowali:

1. Adrianna Białek w konkurencji – 50m st. dow., 100m st. dow., 50m st. grzbiet., 100m st. grzbiet., 200m st. grzbiet., 50m st. motylkowym.
2. Wiktor Syldatk w konkurencji – 50m st.dow., 50m st. motylk., 100m st. dow., 100m st. motylk., 100m st. zmienn., 200m st. zmiennym.
3. Piotr Arcimowicz w konkurencji – 50m st.dow., 50m st. motylk., 100m st. zmienn., 200m st. zmienn., 200m st. motylk., 400m st. zmiennym.
Piotr Arcimowicz w konkurencji 50m st. dow., poprawił swój rekord życiowy uzyskując czas 26.92 zajmując III m-ce w swojej grupie wiekowej. Piotra cichym marzeniem było wywalczyć na tych Mistrzostwach minimum na II klasę sportową-przegrał o 0.18 setnych sekundy (26.74)., podobnie było w konkurencji 50m st. motylkowym.
Piotr w swojej kat. wiekowej wywalczył jeszcze dwa razy, III m-ca w konkurencji 100m st. zmiennym (1:10.57) oraz 200m st. motylkowym (2:45.95).
Największą progresję wykazał nasz najmłodszy kolega Wiktor Syldatk zajmując IV m-ce w konkurencji 100m st. motylkowym i V m-ce w konkurencji 100m st. zmiennym.
Wiktor sprawiał nam wielką radość wygrywając każdą swoją serię startową – małe zwycięstwa ale cieszą.
Ada Tobie wielkie dzięki za te starty mimo kataru i gorączki wywalczyłaś dla klubu 876 pkt.
Dzięki za udział w zawodach, za walkę o każdy centymetr w drodze do mety.

Dokumentacja fotograficzna: ww.facebook.com/groups/cswoptyustka.

Harmonogram na grudzień

Harmonogram zajęć na grudzień 2016 r.

Środa- zajęcia teoretyczne – baza CSW Opty
szkółka żeglarska 16.30 – 18.00
grupa regatowa 18.00 – 20.00

Sobota- zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej Jantar przy ulicy Dąbrowszczaków 2 w Ustce
grupa regatowa 9.00 -11.00
szkółka żeglarska 11.00-13.00

Poniedziałek- zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz
(przy ul. Grunwaldzkiej)
obie grupy 18.00 – 19.00

Dla młodych żeglarzy aktywnie i regularnie uczestniczących w zajęciach Św. Mikołaj obiecał przynieść podarunki przed Świętami Bożego Narodzenia. Dotyczy to oczywiście dzieci, którzy są również grzeczne na zajęciach.

Zapraszamy.
Zarząd CSW „Opty”

Obowiązek aktywnego udziału w zajęciach – przypomnienie

Zarząd Klubu OPTY przypomina, iż zgodnie z punktem III podpunkt 14 Deklaracji Udziału w Szkoleniu Pływackim z Elementami Ratownictwa Wodnego realizowanym przez Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka:

„Zawodnik (lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany zgłaszać trenerowi każdą dłuższą nieobecność na zajęciach lub rezygnację z zajęć, urazy, kontuzje czy niedyspozycję”.

Niewywiązanie się z powyższego może skutkować; „… niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zajęciach, przesunięciem do słabszej grupy lub usunięciem z Klubu (obozu, wyjazdu startowego).” – pkt. III podpunkt 18 Deklaracji Udziału w Szkoleniu Pływackim z Elementami Ratownictwa Wodnego realizowanym przez Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka.

Pamiętajmy, że zgodnie  § 15 pkt 1 Statutu, do obowiązków członka klubu należy branie czynnego udziału w działalności Klubu.

Umyślne naruszanie postanowień Statutu może ustaniem członkostwa w Klubie bądź jak wskazuje § 26 wymierzeniem karyupomnienia, nagany, zawieszeniem w prawach członka na okres do 12 miesięcy albo wykluczeniem z członków Klubu.

Pamiętajmy, że jesteśmy klubem sportowym i organizujemy zajęcia w taki sposób, aby przez cały rok szkolić żeglarzy, pływaków i ratowników. Nieobecności skutkują  zakłócaniem cyklu szkoleniowego.