Harmonogram na kwiecień 2017 – uwaga zmiana!

Harmonogram zajęć na kwiecień 2017 r.

Zajęcia na bazie:

Szkółka żeglarska

Sobota 10.00 – 14.00

Niedziela 10.00 – 14.00

Grupa regatowa

Sobota 10.00 – 14.00

Niedziela 10.00 – 14.00

Zajęcia obu grup na basenie w Hotelu Lubicz przy ul. Grunwaldzkiej:

Środa 18.00 – 19.00

Zarząd CSW Opty

Walne zebranie sprawozdawcze – zawiadomienie

Ustka, 27 lutego 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych
OPTY Ustka
ul. Westerplatte 19B
76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 25 marca 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.
W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.
2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji:
a) Uchwał i wniosków
b) Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016
b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016
c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016
d) udzielenia absolutorium Zarządowi
10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Regulamin
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka

§ 1
1. Walne Zebranie Sprawozdawcze otwiera przedstawiciel Zarządu.
2. Po otwarciu Walnego Zebrania członkowie dokonują wyboru prezydium zebrania, członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniu jawnym.
§ 2
1.Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego należą:
1) prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
2)przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
4) udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
5) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
6) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie Walnego Zebrania,
9) podpisanie wraz z protokolantem sporządzonego przez niego protokołu,
10)protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolanta zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków zwyczajnych CSW OPTY Ustka.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas każdego głosowania.
3. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
§ 3
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (jedna osoba-jeden głos) mają członkowie zwyczajni CSW OPTY Ustka.
§ 4
Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani Statutem CSW OPTY rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania.

Przerwa zimowa

Na kolejne zajęcia zapraszamy w poniedziałek po feriach.

Z uwagi na liczne wyjazdy poczekamy cierpliwie na powrót naszych młodych żeglarzy.

Bezpiecznego i udanego wypoczynku!

Zarząd CSW Opty Ustka.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu

Ustka, 5 stycznia 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych

OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Harmonogram na styczeń 2017

Harmonogram zajęć na styczeń 2017 r.
(uwaga, zaczynamy 4 stycznia)

Poniedziałek – zajęcia teoretyczne – baza CSW Opty
szkółka żeglarska 16.30 – 18.00
grupa regatowa 18.00 – 20.00

Środa zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz
(przy ul. Grunwaldzkiej)
obie grupy 18.00 – 19.00

Sobota- zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej Jantar przy ulicy Dąbrowszczaków 2 w Ustce
grupa regatowa 9.00 -11.00
szkółka żeglarska 11.00-13.00

Zapraszamy.
Zarząd CSW „Opty”

Informacja o zajęciach

Informujemy, że w związku ze świąteczną przerwą najbliższe zajęcia odbędą się 4 stycznia 2017 r. Zapraszamy wówczas na basen w Hotelu Lubicz przy ul. Grunwaldzkiej w godzinach 18-19.
W poniedziałki odbywać się będą zajęcia teoretyczne na bazie Opty.
Szczegółowy harmonogram przedstawimy w przyszłym tygodniu.
Zarząd CSW Opty

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Chcielibyśmy złożyć wszystkim członkom naszego klubu,

w szczególności dzielnym żeglarzom i pływakom,

wesołych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze

oraz zdrowia, szczęścia i sportowych sukcesów w nadchodzącym roku.

Zarząd CSW Opty Ustka

W grupie siła! Spotkanie świąteczne 2016.

spotkanie-swateczne-2016

Podsumowanie 2016 roku!

W środę na 17.30 zapraszamy naszych młodych żeglarzy, pływaków i ratowników do Sali Konferencyjnej w Grand Lubicz w Ustce na podsumowanie mijającego roku.
Dostaliśmy informację, że Św. Mikołaj pomyślał o młodych adeptach sportów wodnych, przejrzał listy obecności, przyglądał się ostatnim zajęciom i ma się poważnie zastanowić nad przekazaniem upominków.
Prosimy o zabranie zestawu do kąpieli na basenie, ponieważ po podsumowaniu roku będzie możliwość skorzystania z basenu w Grand Lubicz w Ustce do godziny 20.00.

Zapraszamy!

W poniedziałek odbędą się co tygodniowe zajęcia na basenie w Hotelu Lubicz przy ul. Grunwaldzkiej (od. 18.00 do 19.00). W sobotę nie będzie zajęć. Wkrótce poinformujemy żeglarzy o zmianach w harmonogramie na styczeń 2017 r.

Zarząd CSW Opty Ustka

Zimowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w pływaniu

W dniu 03/04.12.2016r w Gdańsku odbywały się Zimowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w pływaniu. CSW OPTY reprezentowali:

1. Adrianna Białek w konkurencji – 50m st. dow., 100m st. dow., 50m st. grzbiet., 100m st. grzbiet., 200m st. grzbiet., 50m st. motylkowym.
2. Wiktor Syldatk w konkurencji – 50m st.dow., 50m st. motylk., 100m st. dow., 100m st. motylk., 100m st. zmienn., 200m st. zmiennym.
3. Piotr Arcimowicz w konkurencji – 50m st.dow., 50m st. motylk., 100m st. zmienn., 200m st. zmienn., 200m st. motylk., 400m st. zmiennym.
Piotr Arcimowicz w konkurencji 50m st. dow., poprawił swój rekord życiowy uzyskując czas 26.92 zajmując III m-ce w swojej grupie wiekowej. Piotra cichym marzeniem było wywalczyć na tych Mistrzostwach minimum na II klasę sportową-przegrał o 0.18 setnych sekundy (26.74)., podobnie było w konkurencji 50m st. motylkowym.
Piotr w swojej kat. wiekowej wywalczył jeszcze dwa razy, III m-ca w konkurencji 100m st. zmiennym (1:10.57) oraz 200m st. motylkowym (2:45.95).
Największą progresję wykazał nasz najmłodszy kolega Wiktor Syldatk zajmując IV m-ce w konkurencji 100m st. motylkowym i V m-ce w konkurencji 100m st. zmiennym.
Wiktor sprawiał nam wielką radość wygrywając każdą swoją serię startową – małe zwycięstwa ale cieszą.
Ada Tobie wielkie dzięki za te starty mimo kataru i gorączki wywalczyłaś dla klubu 876 pkt.
Dzięki za udział w zawodach, za walkę o każdy centymetr w drodze do mety.

Dokumentacja fotograficzna: ww.facebook.com/groups/cswoptyustka.