Rejs po wiedzę

Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.

Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka jest partnerem projektu pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”.

Nasze stowarzyszenie, w ramach projektu, zoorganizuje zajęcia praktyczne z zakresu żeglarstwa dla 320 uczniów z miast Słupsk, gminy Słupsk oraz gminy Kobylnica.

Efektem realizacji projektu będzie:

– wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami oraz kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji morskiej w ramach realizacji podstaw programowych,

– podniesienie kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,

– poprawa jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Działania przewidziane w projekcie rozpoczną się w bieżącym roku, a zakończą się w 2023 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 3,  Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1, z udziałem finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Całkowita jego wartość wynosi 1.344.678,13 zł (w tym koszty bezpośrednie 1.120.565,11 zł), dofinansowanie z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa w wysokości 95% – 1.277.444,22 zł, wkład własny 67.233,91 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *