ZAWIADOMIENIE


Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 30 września 2022 r. o godz.
16.30 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Wyborcze członków, na które serdecznie zapraszamy.
W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin na dzień
30 września 2022 r. o godz. 16.45.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B.
Prawo do głosowania oraz zasiadania w organach Klubu mają wyłącznie członkowie zwyczajni
( § 12 Statutu).
Na zebraniu przedstawione zostaną plany organizacji zajęć w nadchodzącym sezonie.
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie REGULAMINU ZEBRANIA CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021,
  b. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021,
  c. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021,
  d. udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Dyskusja nad zmianą logo Klubu (propozycje zostaną przedstawione na zebraniu).
 11. Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany logo Klubu.
 12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
  /-/ Zarząd

/2022/09/zawiadomienie-uks_opty_ustka.pdf

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *