Komunikat nr 10

III Mistrzostwa im. Jana Kołpy

                      III Mistrzostwa im. Jana Kołpy Ustka, 8 – 9 wrzesień 2012 rokuZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorem regat jest Jacht Klub „Opty” Ustka i Miasto Ustka. Sponsorem Tytularnym Koncern ENERGA.
 Regaty będą rozgrywane na akwenie morza Bałtyckiego na redzie portu Ustka w dniach 8-9 wrzesńia 2012 roku.
1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie. 1.3 Regulamin PZŻ – Zasady organizacji żeglarskich sportowych w 2012 roku
ma zastosowanie.
2 REKLAMOWANIE
Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy B i A NSKO, posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF
2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 dowód wpłaty wpisowego do regat;
 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
 licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem
klasowym;
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy);
 potwierdzenie opłaconych aktualnych składek NSKO.
4 WPISOWE DO REGAT
Wpisowe do regat wynosi 50 zł DO DNIA 02.09.2012 należy wstępnie zgłosić na niżej podany adres. Zgłoszenia które będą przesłane po terminie będą płatne 70 zł
wszystkie zgłoszenia wstępne przesyłać na adres : schuttasailing@gmail.com5 PROGRAM
Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 08.09.2012 r. o godzinie 10.00 na ternie Jacht Klubu „Opty” Ustka

Piątek 07.09
15:00-18:00 Rejestracja zgłoszeń

Sobota 08.09
Rejestracja zgłoszeń Odprawa z trenerami, Start do Pierwszego Wyścigu godz. 10.55

Niedziela 09.09
Wyścigi o godzinie 10:55, Zakończenie Regat 15:00

wszystkie zgłoszenia wstępne przesyłać na adres : schuttasailing@gmail.com

6 POMIARY
6.1 Wszystkie łodzie mają obowiązek umieszczenia właściwych liter przynależności państwowej i numerów na żaglach.
6.2 Wszystkie łodzie mają obowiązek być gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od godziny 09.30 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów.
6.3 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.
7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w Jacht Klubie „Opty” Ustka.
8 TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
9 PUNKTACJA
9.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
Czwartek 05.07
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
10.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
10.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.
10.3 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.
11 POSTOJ SPRZĘTU
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.
12 KOMUNIKACJA RADIOWA
Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.
13 NAGRODY
Wszyscy uczestnicy regat otrzymają nagrody okolicznościowe.
14 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.
15 PRAWA DO WIZERUNKU
15.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
15.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
16 INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE:
Pytania w sprawie kwater i wyżywienia kierować do Dominika.

1. OŚRODEK KOLONIJNO – WCZASOWY „SKAUT”
76-270 USTKA UL. DARŁOWSKA 2
tel./fax 59 814 65 74 ; tel kom 604 608 342 i 698 137 183
www.skaut.tp1.pl e-mail: ustkaskaut@op.pl

Jacht Klub „Opty” Ustka – 76-270 Ustka Bohaterów Westerplatte 19B
Dominik Schutta tel/kom: 602-525-487 e-mail: schuttasailing@gmail.com
Leszek Kasperowicz tel/kom: 606-814-173 e-mail: mos-servis@wp.pl

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *