Komunikat nr 12

ZAWIADOMIENIE

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2012r. o godz. 10.00 na bazie Klubu, odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie Jacht Klubu „Opty”, celem dokonania zmiany w Statucie, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin  o godz. 10.15.

 

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 

  1. Otwarcie Zebrania przywitanie i wprowadzenie 
  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  6. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania nr 5 celem wprowadzenia zmian w statucie Klubu: wprowadzenie w § 6 (cele i środki działania) punktu 8 w brzmieniu: „Rozwijanie aktywności w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”. 
  7. Zakończenie obrad

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

 

KOMANDOR

JK „Opty“

Leszek Kasperowicz

 

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5

 

UCHWAŁA NR 5 (Projekt)

WALNEGO ZEBRANIA JK„OPTY”

z dnia 18.11. 2012r. 

dotyczy: WPROWADZENIA ZAPISU W STATUCIE KLUBU

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie JK „Opty” uchwala co następuje:

 

§1

Dokonuje się zmiany w Statucie Klubu poprzez wprowadzenie w § 6(cele i środki działania)  pkt. 8 w brzmieniu: „Rozwijanie aktywności w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR 7

ZARZĄDU Jacht Klubu „Opty” Ustka

z dnia 04.11.2012r. 

dotyczy: zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania

 

Zarząd JK „Opty” Ustka uchwala co następuje:

 

§1

Zwołuje się nadzwyczajne walne zebranie Jacht Klubu Opty w dniu 18 listopada 2012 roku, celem dokonania zmian w Statucie Klubu. 

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *