Zawiadomienie

Uprzejmie informuję , że w dniu 18 kwietnia 2015r. o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Marynarki Polskiej 71, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Centrum Sportów Wodnych Opty, na które serdecznie zapraszamy. Celem zebrania jest wprowadzenie zmian w Statucie.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin o godz. 13.15.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Powitanie i otwarcie obrad.

2. Wybór Sekretarza i Protokolanta.

3. Wybór Przewodniczącego Sejmiku.

4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5. Wybór komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej

6. Dyskusja nad zmianami w Statucie.

7. Głosowanie nad zmianami w Statucie.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Sejmiku CSW Opty.

W załączeniu: Projekt zmian w Statucie Klubu.

Z żeglarskim pozdrowieniem

KOMANDOR

CSW „Opty“

/-/ Leszek Kasperowicz

ZOBACZ ZAWIADOMIENIE

ZOBACZ PROJEKT STATUTU

Możesz również polubić…